اپ موبایلی آفیس

مایکروسافت در ژانویه 2021 به پشتیبانی از اپ موبایلی آفیس پایان می دهد

در سپتامبر گذشته، مقامات مایکروسافت اعتراف کردند که نسخه های اپ موبایلی مایکروسافت آفیس را برای ویندوز کمتر مورد توجه...

ادامه مطلب