دانگل بلوتوث
دانگل بلوتوث دستگاه و قطعه متصل می شود که  از طریق پورت USB به کامپیوتر متصل می گردد. کاربرد دانگل بلوتوث می تواند فایل های مورد نظر شما را از کامپیوتر به دستگاه های دیگر که قابلیت بلوتوث دارند ارسال نمایید و در واقع دانگل بلوتوث هر دستگاهی که قابلیت اتصال به بلوتوث را دارد مانند ارتباط کامپیوتر به کامپیوتر، گوشی موبایل و چاپگر را به منظور ارسال داده به هم متصل می نماید.