کارت‌خوان
کارت‌خوان حافظه  یا رم ریدر Ram Reader به واسط پورت USB به کامپیوتر متصل می گردد و پس از اتصال اطلاعات موجود در رم یا حافظه SD بر روی کامپیوتر به نمایش گذاشته می شود. در زمان خرید کارت خوان و رم ریدر، سرعت انتقال یکی از متریک های مهم می باشد زیرا که با سرعت بیشتری انتقال اطلاعات از کامپیوتر به رم و یا برعکس انجام می گیرد. کارت خوان و رم ریدر در انواع مختلف رم ریدر تک کارته، رم ریدر چند کارته موجود می باشد.