نمایش دادن همه 2 نتیجه

فیلتر رنگ
برند

چندراهی برق و محافظ ولتاژ
چندراهی برق برای اتصال بیشتر لوازم الکتریکی به پریز مورد استفاده قررا می گیرد و نیز محافظ ولتاژ به منظور حفظ امنیت لوازم الکتریکی در مقابل نوسانات برق و نیز اضافه بازکاربری دارد که گاها مواجه شده ایم که این نوسانات برقی موجب سوختن وسایل برقی شده باشد. چند راهی برق به گونه ای تولید گردیده است که ولتاژ را میان پورت های مختلف تقسیم نماید اما محافظ الکتریکی هدف کاربری آن حفاظت لوازم الکتریکی در مقابل نواسانات برق می باشد.