فیلتر براساس قیمت:

کابل شبکه CAT5 تسکو مدل TNC510CCU

13,500 تومان
TSCO TNC510 network cable 1m
 •  فرکانس : 250-350HZ
 • طبقه‌بندی : Cat 5
 • سرعت انتقال اطلاعات : 100Mbps
 • طول کابل : ۱ متر

کابل شبکه CAT6 تسکو مدل TNC610CCF

17,000 تومان
TSCO TNC610CCF network cable 1m
 • جنس : CCA - آلومینیوم روکش مس
 • سرعت انتقال اطلاعات : Mbps 1000
 • طول : ۱ متر
 • طبقه‌بندی : Cat 6

پچ کورد Cat5 تسکو مدل TNC550CCU

29,000 تومان
TSCO TNC550 network cable
 • برند : تسکو
 • طبقه بندی : cat5
 • طول کابل : 5 متر

کابل شبکه Cat5 تسکو مدل TNC505CCU

11,000 تومان

TSCO TNC505CCU network cable 50cm

 • طبقه‌بندی:Cat 5
 • طول کابل : ۵۰ سانتی متر
 • وزن : ۱۲ گرم
 • جنس کابل CCA (آلومینیوم با روکش مس)

کابل شبکه Cat5 تسکو مدل TNC520CCU

16,000 تومان

TSCO TNC520CCU network cable 2m

 • طبقه‌بندی:Cat 5
 • طول کابل : ۲ متر
 • وزن : ۲۰ گرم
 • جنس کابل CCA (آلومینیوم با روکش مس)

کابل شبکه Cat5 تسکو مدل TNC530CCU

20,000 تومان

TSCO TNC530CCU network cable 3m

 • طبقه‌بندی:Cat 5
 • طول کابل : ۳ متر
 • وزن : ۲۰ گرم
 • جنس کابل CCA (آلومینیوم با روکش مس)

کابل شبکه Cat5 تسکو مدل TNC5100CCU

45,000 تومان

TSCO TNC530CCU network cable 10m

 • طبقه‌بندی:Cat 5
 • طول کابل : ۱۰ متر
 • سرعت انتقال داده : 100Mbps
 • جنس کابل CCA (آلومینیوم با روکش مس)

کابل شبکه CAT6 تسکو مدل TNC510FTP

TSCO TNC510FTP network cable 1m
 • افت سیگنال : 1DB
 • سرعت انتقال اطلاعات : 1000Mbps
 • فرکانس : 350-550 Hz
 • طول کابل : ۱ متر

کابل شبکه Cat5 تسکو مدل TNC503CCU

TSCO TNC503CCU network cable 30cm

 • طبقه‌بندی:Cat 5
 • طول کابل : ۳۰ سانتی متر
 • وزن : ۹ گرم
 • جنس کابل CCA (آلومینیوم با روکش مس)

کابل شبکه Cat5 تسکو مدل TNC515CCU

TSCO TNC515CCU network cable 1.5m

 • طبقه‌بندی:Cat 5
 • طول کابل : 1.5 متر
 • وزن : ۱۵ گرم
 • جنس کابل CCA (آلومینیوم با روکش مس)

کابل شبکه Cat۶ تسکو مدل TNC603CCU

TSCO TNC603CCU network cable 30cm

 • طبقه‌بندی:Cat 6
 • طول کابل : ۳۰ سانتی متر
 • سرعت انتقال داده : 1000Mbps
 • جنس کابل CCA (آلومینیوم با روکش مس)

کابل شبکه Cat6 تسکو مدل TNC603CCF

TSCO TNC603CCF network cable 30cm

 • طبقه‌بندی:Cat 6
 • طول کابل : ۳۰ سانتی متر
 • سرعت انتقال داده : 1000Mbps
 • جنس کابل CCA (آلومینیوم با روکش مس)

کابل شبکه Cat6 تسکو مدل TNC605CCU

TSCO TNC605CCU network cable 50cm

 • طبقه‌بندی:Cat 6
 • طول کابل : 50 سانتی متر
 • سرعت انتقال داده : 1000Mbps
 • جنس کابل CCA (آلومینیوم با روکش مس)

کابل شبکه Cat6 تسکو مدل TNC615CCU

TSCO TNC615CCU network cable 1.5m

 • طبقه‌بندی:Cat 6
 • طول کابل : 1.5 متر
 • سرعت انتقال داده : 1000Mbps
 • جنس کابل CCA (آلومینیوم با روکش مس)

کابل شبکه Cat6 تسکو مدل TNC615CCF

TSCO TNC615CCF network cable 1.5m

 • طبقه‌بندی:Cat 6
 • طول کابل : 1.5 متر
 • سرعت انتقال داده : 10GB
 • جنس کابل CCA (آلومینیوم با روکش مس)