مبدل فیبر نوری
مبدل فیبر نوری دستگاهی می باشد که از پروتکل های مختلف اترنت، گیگابیت اترنت ، فست اترنت ، T1/E1/J1، DS3/E3 پشتیبانی می کند. مبدل فیبر نوری سیگنال را از کابل مسی می گیرد و آن را تبدیل به سینگنال نوری می نماید و در انتها دوباره به سیگنال مسی تبدیل می نماید. زمانی که فاصله بین دستگاه های شبکه به حدی زیاد باشد که نتوان از کابل مسی استفاده نمود از مبدل فیبر نوری استفاده می گردد و در واقع دستگاه های شبکه به واسط کابل فیبر نوری به هم متصل می گردند. استفاده از مبدل فیبر نوری موجب بالا رفتن پهنا و نیز سرعت شبکه می شود و مسافت بین شبکه های محلی را افزایش داده است. در زمان خرید مبدل فیبر نوری  به متریک هایی مانند برند، پورت، قیمت مبدل فیبر نوری توجه نمایید.