مشاهده فیلترها

سوئیچ

سوئیچ switch شبکه می توانند چندین دستگاه مانند پرینتر ، کامپیوتر ، سرور را منصل به شبکه نمایند و به تبادل اطلاعات و اشتراک داده بپردازند که این امر موجب صرفه جویی در زمان و نیز بهبود عملکرد می شود. سوئیچ ها به سه نوع سوئیچ غیرمدیریتی ، سوئیچ تحت شبکه و نیز سوئیچ مدیریتی دسته بندی می شوند. سوئیچ ها در ارسال و دریافت داده بسیار سریع می باشند و به واسط کانفیگ کردن سوئیچ می توانید مدیریت عملکرد را کنترل نمایید و داده ها که هر یک آدرس مبدا و مقصد دارند را با توجه به نوع پورت به دستگاه منحصر آن ارسال نماید. در زمان خرید سوئیچ با توجه به نیاز شبکه خود انتخاب نمایید و نیز بسته به کارایی قیمت سوئیچ متفاوتی را مشاهده می نمایید. سوئیچ به عنوان تجهیزات شبکه می باشد که دستگاه ها را به شبکه متصل می نماید و بسته های داده را به دستگاه مقصد دریافت و ارسال می نماید. سوئیچ از آدرس مک MAC و نیز لایه اتصال داده و مدل OSI برای ارسال داده بهره گیری می نماید. هر دستگاهی که به سوئیچ متصل شده است به واسط آدرس شبکه می تواند مشخص گردد و به واسط آدرس به سوئیچ اجازه می دهد که جریان داده را هدایت نماید و همچنین امنیت و نیز کارایی شبکه را نیز درنظر می گیرد. سوئیچ به عنوان نقطه ارتباط شبکه در معماری شبکه می باشد که داده ها را از چندین منبع داده دریافت می نماید و به آدرس خروجی مشخص ارسال می نماید. سوئیچ های هوشمند تنظیمات کیفیت ارسال داده ها را برعهده می گیرند و نیز ترافیک موجود در شبکه را مانیتورنیگ می نماید و نیز مشکلات احتمالی آن را رفع می نماید. فروش سوئیچ در انواع مختلف با درج مشخصات فنی محصول در فروشگاه فلومی موجود می باشد